Fragment del Ple. ABUS DE PODER DE L’ALCALDE.

Repoduïm ací un dels fragments del plenari on es va produïr l’expulsió del portaveu del PSPV-PSOE per part de l’alcalde. Per a nosaltres aixó és clarament un abús de poder, una alcaldada, amb el consentiment de tots els regidors del PP. Per part del Bloc i de la resta de regidors del PSOE la reacció contra aquest atac a la democràcia va ser ràpida i inmediata. Per tanto, tot el que s’ha intentat dir per ahí als mitjàns de comunicació del règim, mentira i mentira, que és el que millor saben fer aquest govern del PP “liderats” per Batiste Saval.  

Sr. Francesc Guardiola, prosseguix insistint que hi ha molta gent que creu que l’estan enganyant. Manifesta que ha eixit una altra nota de premsa referent al creuer organitzat per l’Ajuntament i que no era real.  

La Sra. Maribel Ferrándiz, respon que la dita nota no ha sigut emesa per l’Ajuntament, i que no sap d’on ha eixit. Sr. Francesc Guardiola, manifesta que l’ajuntament hauria de prendre mesures respecte d’això i fer les denúncies pertinents quant a notícies que no són reals. Sr. Maribel Ferrándiz, manifesta que en relació al creuer, no tenia idea de fer publicitat ja que tenia gent en llista d’espera per al viatge., no és lògic. L’anunci va eixir en una premsa que no té res a veure amb la regidoria ni amb l’ajuntament. 

El Sr. alcalde, crida l’atenció al Sr. Francesc Guardiola recriminant-li que està exercint la presidència i direcció del Ple,  prenent i donant la paraula quan sap que no li correspon. T´he donat la parula per fer una pregunta i ja has fet tres, no has tornat a la tula perque, tu has sigut diputat, quan acabes una pregunta, el contesten o no, la paraula torna a la presidencia, torna a donar la parula, es torna a intervindre…., pero si dirigises tú el pleno jo baixe a fer faena i mos estalviem perdre el temps els dos. Maribel ha acabat i jo ara dic “alguna pregunta més”, i tú alces la má i fas la següent pregunta i después tornes a la presidencia o sino tú li dones la paraula a uns i a altres i entonces jo que faig ascí?, m´has entés?. El Sr. Francesc Guardiola, exposa que heus ací a l’amo feixista com es va dir en l’anterior Ple. 

El Sr. alcalde, torna a cridar l’atenció al Sr. Francesc Guardiola, i l’adverteix que si torna a insultar o faltar al Ple haurà d’abandonar el Saló. Sr. Francesc Guardiola, diu que a la tercera. 

Sr. Alcalde, diu pues ja en té dos, a la tercera abandonará el saló. El Sr. Francesc Guardiola, fa una petció al regidor d’hisenda perquè es faciliten les dades econòmiques en Excel. En les obres que es van a realitzar en el Pla Zapatero, alguna afecta el nucli antic, se suposa que es farà un seguiment arqueològic respecte d’això. Manifesta que en el tema de les factures que s’han presentat pel viatge de la Colònia, ja que és un viatge lliure, no s’haurien de presentar les despeses de desplaçament, o bé presentar-los tots els regidors que assistim a aquest acte. Pel que fa a les jornades gastronòmiques del nyespro de l’any passat, l’equip de govern va convidar a l’oposició al menjar oficial, no obstant això, en el segon menjar en la Fonda s’han presentat les factures dels menjars de l’equip de govern i no s’ha tingut en compte a la resta dels membres de la corporació.

Referent al tema del col·lectiu de la memòria Històrica, com a portaveu del grup socialista, manifestar que en aquest acte es demostra l’actitud de prepotència del Sr. alcalde, si hi ha algun mal entés se soluciona parlant i no amb la guàrdia civil, ni amb la policia municipal, ja que es tracta de gent del poble. Sempre que hi ha un acte del Col·lectiu hi ha problemes, i és per això que recrimina l’actitud prepotent i xulesca del del Sr. alcalde. El Sr. alcalde demana al Sr. Francesc Guardiola que, per tercera vegada, se li crida l’atenció per faltar al Ple, i per tant, abandone el Saló de Plens. La resta de regidors procedix a abandonar el saló de Plens. 

I com que no hi  ha més assumptes a tractar, per la Presidència es va alçar la sessió a les 11:40 hores.

 De tot això done fe.

EL PSOE ABANDONA EL PLENO EN SEÑAL DE PROTESTA

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Batiste Saval, del Partido Popular,  recurrió de nuevo al abuso de poder durante el transcurso del último pleno de la Corporación al no conceder el segundo turno de palabra al portavoz del PSPV-PSOE donde debía aclarar su posicionamiento. Ante esta nueva “alcaldada”, el grupo socialista abandonó el pleno en señal de protesta por la “falta de respeto a las reglas y normas más elementales en democracia“ y puntualizó que “el alcalde dirige el Ayuntamiento como su rancho”  

El portavoz del PSPV-PSOE planteaba una moción para homenajear al conocido “dolçainer” local Jaume Boronat “Tissa” por la cual l’Escola Municipal de Dolçaina i Tabalet llevaría su nombre. Esta moción, al igual que ocurrió con el fallecido Salvador Seguí, pretendía prestigiar y distinguir a Jaume Boronat como una de las personalidades más significativas del panorama musical y cultural del municipio.  Boronat fue la figura más popular de una larga familia tradicional de dolçainers de reconocido prestigio, que ha estado siempre ligada al mundo de las Fiestas de Moros y Cristianos y a las fiestas de Sant Jaume, las dos fiestas patronales de Callosa d’en Sarrià.  

El alcalde, Batiste Saval, respaldado por el Grupo Popular impidió en este momento el uso de la palabra al portavoz del PSPV-PSOE y pasó a votación para que este punto no se pudiera debatir en este pleno, por lo que el grupo socialista abandonó el pleno denunciando, una vez más, “situaciones de abuso de poder y violación de las reglas de juego del sistema democrático”. Finalmente,  el Grupo Socialista “lamenta que la actitud déspota del alcalde pueda empañar e incluso evitar un consenso para un merecido homenaje a Jaume Boronat”