NOVA ETAPA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

NOVA ETAPA AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CALLOSA
El regidor del Grup Municipal Socialista, Manuel Marín Moreno va presentar la renúncia al càrrec de regidor segons la carta adjunta. Volem agraïr públicament el treball i la dedicació, així com la honestitat i responsabilitat que ha demostrat al llarg d’aquestos mesos. Som conscients de lo difícil de la decisió final i el que li ha costat a Manu… prendre-la, però sabem que ha primat el Grup i la Corporació Municipal. Gràcies Manu, i sabem que estaràs sempre recolzant i treballant pels valors que representa el PSOE.
Aquesta renúncia provoca que siga Francesc Guardiola, ex-alcalde, qui torne de regidor al nostre Ajuntament.

Callosa d´en Sarriá, 30 de Abril de 2012

Manuel A. Marín Moreno
Concejal grupo pólitico
PSPV-PSOE

Sr. Alcalde:

A través de esta carta, presento mi renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Callosa d´en Sarriá por parte del grupo político PSPV-PSOE, motivada principalmente por la incompatibilidad del desempeño del cargo con mi nueva situación laboral, la cual me impide cumplir con las responsabilidades del puesto. Por este motivo y tras algunos meses de reflexión, finalmente, me veo obligado a llevar esta decisión acabo, por el bien de la corporación municipal y del grupo político al que represento.

Atentamente,