EL PSOE DE CALLOSA TILDA DE “HIPÓCRITA” LA ACTITUD DEL ALCALDE EN RELACIÓN AL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS.

És ara quan l’alcalde del PP, Batiste Saval, s’acorda dels regants de Callosa. Després de 5 anys com a primer edil, “exigeix a tothom” l’engegada d’un pla de modernització de regadiu per al municipi. No obstant açò, al març de 2006 la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va anunciar que s’invertirien un total de 6.869.302 euros en la modernització i racionalització de l’aigua per a reg en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià. Aquesta actuació beneficiaria a uns 1.500 agricultors pertanyents a les comunitats de regants de les Conques dels rius Algar i Guadalest, i es duria a terme sobre una superfície de 1.600 hectàrees.
Aquestes obres tenien com a principal objectiu la transformació dels regs tradicionals a reg per degoteig, per a aconseguir fonamentalment una major eficàcia en l’ús dels recursos hídrics de la zona, suposant un estalvi del 20 % dels recursos utilitzats fins ara, i una automatització de les labors de reg, que redundarien en una reducció de costos d’explotació.
En concret, la Consellería deia en 2006, que les actuacions consistirien en la construcció de basses, amb capacitat per a 39.022 metres cúbics, i un dipòsit de regulació per a 8.970 metres cúbics d’aigua, així com la instal·lació de conduccions, mitjançant canonades de polietilè d’alta densitat, estacions de bombament, equips de filtrat, automatismes, etc.

Posteriorment, l’any 2010, el president de la Societat Estatal d’Infraestructures Agràries SEIASA , Francisco Rodríguez Mulero, va visitar la Comunitat General de Regants, de la qual l’alcalde forma part, per a explicar el Protocol de Col·laboració per a finançar conjuntament les obres contemplades en l’Estratègia Nacional per a la Modernització Sostenible dels Regadius Horitzó 2015 que va ultimar el Govern socialista, i que implicava la signatura d’un Conveni entre el Ministeri a través de SEIASA, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge i els propis regants. Aquesta actuació en Callosa suposava la modernització de 1.497 hectàrees beneficiant a més de 1.000 regants. El pressupost previst per a aquesta obra ascendia a 18 milions d’euros, consignats en el Pressupost General de l’Estat. La no disponibilitat de finançament de la Generalitat va impedir la signatura d’aquest conveni.

On estava l’alcalde popular Batiste Saval en tot aquest procés? Ara, aprofitant la sequera s’escuda darrere dels regants per a reclamar una inversió  què en  5 anys no ha tingut cap interès ni per al PP local encapçalat per l’alcalde, ni per la pròpia Conselleria d’Agricultura, també del PP.