Reapertura de la web del PSOE Callosa

Ja tornem a estar on-line, dispostos a oferir tota la informació que el poble es mereix.