CAMPS TAMBÉ LI DÒNA L’ESQUENA A L’ALCALDE.

L’alcalde Batiste Saval va demanar, segons l’ordre de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, en maig de 2008 dins de les ajudes a ens locals per a l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra avingudes, l’obra REPARACIÓ DEL PASSEIG VICENT BERENGUER I LLOPIS, amb un pressupost de 59.969’39 €. Aquesta obra que estava al pressupost municipal per evitar les humitats a la nova Biblioteca i locals de Jaume Roig, va ser eliminada pel regidor d’Urbanisme argumentant que la Conselleria subvencionava al 100 % aquesta obra. La sorpresa és que al 17 de desembre de 2008, la Conselleria denega a l’Ajuntament de Callosa aquesta subvención. Per tant, ni la Diputació de Ripoll, ni la Generalitat de Camps, posen un euro per financiar obres de Callosa. Soles el govern socialista de Zapatero financia obras al nostre poble: 8 projectes aquest any.A qué va Batiste a tota hora a València? A passejar?