PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Per als socialistes l’Educació és un dret constitucional bàsic que els poders públics han de garantir i el primer factor de progrés individual i de benestar social. La seua extensió a tota la ciutadania en condicions de qualitat és el fonament més sòlid per a construir una societat social i econòmicament avançada i territorialment cohesionada. Solament garantint una educació de qualitat per a tots, podrem aconseguir una vertadera societat justa, de ciutadans lliures i responsables, que consolide el progrés  en la convivència democràtica. Per això, l’Educació ha estat i serà sempre el patrimoni més preciat pel Partit Socialista. La Llei Orgànica d’Educació (LOE) respon a aquest plantejament i destina més de 7.000 milions d’euros a programes de suport als alumnes, a millores per al professorat i aposta per l’educació infantil amb un projecte educatiu que potencia des del principi totes les potencialitats educatives del xiquet. Es tracta d’una Llei exigent, rigorosa i equilibrada que fomenta les humanitats, les ciències i els idiomes i combat el fracàs escolar.

 Sense dubte, les families han d’educar als seus fills en la seua religió i la seua moral, però l’estat ha de facilitar als nostres joves una educació que la societat considera necessaria pel desenvolupament d’unes relacions democràtiques, de convivència i igualtat i de progres econòmic i social. Els nostres joves necessiten uns coneixements clars sobre valors ètics, sobre els drets i deures que emanen de la Constitució i dels Drets Humans, sobre l’estructura política, jurídica i social en la que viuen, així com conèixer els problemes principals que afecten al nostre mon. L’educació ha de fomentar actituts participatives, democràtiques, solidaries, actives, ha de trasmetre valors com la llibertat, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la justicia,… per tal de fer ciutadans lliures i responsables. 

Aquest principis son els que es treballaràn a l’assignatura d’Educació per a la ciutadania i els drets humans que plantetja la LOE.  El Govern València, mitjançant un Decret, està boicotejant l’assignatura,          Obliga que l’assignatura es done en anglés, un  desproposit, perque ni els alumnes tenen nivell d’anglés per entendre correctament els coneixements de l’assignatura, ni fer les reflexions necessàries per entendre-la, ni es fàcil trobar professors de filosofia o historia ( que impartirien la matèria) que dominen l’anglés fins el nivell de poder impartir les classes adequadament. La idea de dos professors a l’aula es una burla als ciutadans, donades les carències de recursos humans i materials de l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.         Hi ha canviat el temari, censurar temes que no coincideixen con la ideologia del PP, determinant, des del punt de vista d’un partit polític “de qué es pot parlar i de qué no es pot parlar” Com a conclusió, els Socialistes de Callosa d’en Sarrià volem fer públic el nostre recolçament a l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i els Drets Humants, , que s’ha de impartir en qualsevol de les llengues propies de la Comunitat Valenciana, tal i com planteja la Llei Organica de la’Educació. Mostrem el nostre enèrgic rebuig a les propostes del Govern València, que l’únic que pretenen es coartar la llibertat del professorat per impartir els continguts i negar els drets dels joves a rebre una educació democràtica i plural, no deixant-los ser partícips de la realitat social en la que viuen.