PLA DE CREMES MUNICIPAL

El PP de Batiste ha modificat de manera unilateral el Pla de Cremes que estava consensuat pel Consell Agrari Municipal, format per la Cooperativa, Comunitat de Regants, sindicats agraris, extensió agraria (Conselleria) i tots els partits polítics, i ha canviar per a l’estiu l’horari de cremes: ara soles serà fins les 9 del mati perquè li rota a Batiste.

Vos adjuntem el pla de cremes del 2004 al que li teniu que afegir la modificació del PP de Batiste. Tot pel poble, però sense el poble.

pla de cremes