XERRADA-COL.LOQUI DEL PSPV-PSOE DE CALLOSA

EL PROPER DIMARTS 27 DE  MARÇ, A LES 20 h A LA CASA DE CULTURA, EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA FARÀ UNA XERRADA-COL.LOQUI PER TRACTAR TEMES DE MOLT INTERÉS, COM ARA EL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2012, LES XIFRES DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT, O ELS IMPOSTOS I TAXES QUE PAGAREM AQUEST ANY, AIXÍ COM LES PROPOSTES QUE EL PSPV-PSOE PLANTEJA.

PUNXA ACÍ:   DIMARTS

EL PSOE DE CALLOSA TILDA DE “HIPÓCRITA” LA ACTITUD DEL ALCALDE EN RELACIÓN AL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS.

És ara quan l’alcalde del PP, Batiste Saval, s’acorda dels regants de Callosa. Després de 5 anys com a primer edil, “exigeix a tothom” l’engegada d’un pla de modernització de regadiu per al municipi. No obstant açò, al març de 2006 la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va anunciar que s’invertirien un total de 6.869.302 euros en la modernització i racionalització de l’aigua per a reg en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià. Aquesta actuació beneficiaria a uns 1.500 agricultors pertanyents a les comunitats de regants de les Conques dels rius Algar i Guadalest, i es duria a terme sobre una superfície de 1.600 hectàrees.
Aquestes obres tenien com a principal objectiu la transformació dels regs tradicionals a reg per degoteig, per a aconseguir fonamentalment una major eficàcia en l’ús dels recursos hídrics de la zona, suposant un estalvi del 20 % dels recursos utilitzats fins ara, i una automatització de les labors de reg, que redundarien en una reducció de costos d’explotació.
En concret, la Consellería deia en 2006, que les actuacions consistirien en la construcció de basses, amb capacitat per a 39.022 metres cúbics, i un dipòsit de regulació per a 8.970 metres cúbics d’aigua, així com la instal·lació de conduccions, mitjançant canonades de polietilè d’alta densitat, estacions de bombament, equips de filtrat, automatismes, etc.

Posteriorment, l’any 2010, el president de la Societat Estatal d’Infraestructures Agràries SEIASA , Francisco Rodríguez Mulero, va visitar la Comunitat General de Regants, de la qual l’alcalde forma part, per a explicar el Protocol de Col·laboració per a finançar conjuntament les obres contemplades en l’Estratègia Nacional per a la Modernització Sostenible dels Regadius Horitzó 2015 que va ultimar el Govern socialista, i que implicava la signatura d’un Conveni entre el Ministeri a través de SEIASA, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge i els propis regants. Aquesta actuació en Callosa suposava la modernització de 1.497 hectàrees beneficiant a més de 1.000 regants. El pressupost previst per a aquesta obra ascendia a 18 milions d’euros, consignats en el Pressupost General de l’Estat. La no disponibilitat de finançament de la Generalitat va impedir la signatura d’aquest conveni.

On estava l’alcalde popular Batiste Saval en tot aquest procés? Ara, aprofitant la sequera s’escuda darrere dels regants per a reclamar una inversió  què en  5 anys no ha tingut cap interès ni per al PP local encapçalat per l’alcalde, ni per la pròpia Conselleria d’Agricultura, també del PP.

CRISIS O ESTAFA

Con la que está cayendo… El PP callosino ataca de nuevo. Un nuevo despropósito: otro concejal del PP con dedicación exclusiva, es decir, nuevo sueldo a un concejal. CATORCE pagas de 2.014 EUROS. = 28.196 EUROS.  Nuestro municipio ya dispone de 4 concejales con DEDICACIÓN EXCLUSIVA, aunque compatible con otras actividades privadas, como el asesoramiento a empresas, según el alcalde.  

Este despropósito es más grave, si cabe, al tratarse en una época que todos llaman de CRISIS. El Ayuntamiento parece ser que no tiene dinero y por eso rebaja las ayudas sociales y las subvenciones a entidades y asociaciones. Por otro lado, mantiene a 4 CONCEJALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA,   2  PERSONAL DE CONFIANZA,  1 ASESOR JURIDICO  y 1 TÉCNICO COLABORADOR EN URBANISMO  que suman alrededor de 250.000 EUROS ANUALES. ¿Crisis o estafa?

PUJADA D’IMPOSTOS

AJUNTAMENT DE CALLOSA: Por el servicio de alcantarillado en el 2011 se recaudaron 90.400 euros. Para el 2012 se pretenden recaudar 190.000 euros. ¿Quién pagará esta barbaridad? Los ciudadanos de Callosa.

AJUNTAMENT DE CALLOSA: Pel servei clavegueram al 2011 l’ajuntament va pressupostar 88.500 euros i va recaudar 90.400 euros. Al 2012 el pressupost per clavegueram és de 190.000 euros; un augment del 115 %. Qui pagarà esta barbaritat? Els ciutadans de Callosa.