EL PRESIDENT RIPOLL LI DÓNA L’ESQUENA A L’ALCALDE BATISTE SAVAL

CALLOSA D’EN SARRIÀ CASTIGADA PER LA DIPUTACIÓ

Una vegada més, la dolenta relació de l’alcalde Batiste Saval amb el President de la Diputació d’Alacant i President del PP provincial, Joaquín Ripoll, perjudica greument els interessos del municipi. El suport incondicional de l’alcalde a l’altre candidat, Pérez Fenoll, en la lluita fraticida contra Ripoll pel control provincial del Partit Popular, “passa factura” i un any més ens hem quedat fora del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal i també del Pla de Millora de la Xarxa Viària Provincial, anualitat 2010 l’import de la qual ascendeix a 5.793.914’37 euros. 

El passat 4 de març, el Ple de la Diputació Provincial distribuïa aquestes quantitats entre 23 municipis de la província, com el veí Polop amb un projecte de renovació i millora de diversos vials del nucli urbà el pressupost del qual ascendeix a 354.000 euros; o Benifato amb un pressupost de 139.999’50 euros per a l’acondicionament d’accessos; o els 137.649’76 euros per a millores d’urbanització de carrers a Sella, per nomenar alguns dels pobles agraciats de la nostra comarca governats també pel PP.

ba

chsa

 

 

Batiste Saval (alcalde), Chacón (colaborador urbanisme y director Radio Inter Sarrià) i Samaniego (secretari PP, del alcalde y de Radio Inter Sarrià i D’Ací)

 

Mentre, en Callosa, el PP de Batiste i Cia segueix la seua política propagandística a través del pamflet Notícies D’Ací i Radio Inter Sarrià, mitjàns que pertanyen al secretari de política de comunicació i secretari personal de l’alcalde, Darío Samaniego i dirigeix el tècnic col·laborador en urbanisme a l’Ajuntament, José Chacón.

EL PROGRÉS, la revista que el PP voldria amagar.

Ja està la nova revista EL PROGRÉS que edita periòdicament l’Agrupació Local del PSPV-PSOE amb el Grup Municipal Socialista. Els temes estàn resumits en aquest índex, i si voleu llegir-la completament pots anar a qualsevol comerç del poble o punxar baix i el tindràs al teu abast. Esperem que aprofite com um butlleti informatiu de coses que precisamente el govern del PP vol amagar. Gràcies per el vostre recolzament.

 • El Abandono de Batiste i Cia en temas de gestión del agua……1
 • ¿Y nuestra Agua?……………………………………………………………….2
 • La caducidad de un expediente “urgente”…………………………….3
 • Cuadro del agua…………………………………………………………………3
 • Fer i desfer, la faena del matalafer………………………………………4
 • Escuela Infantil Municipal, un 33 % más cara………………………. 4
 • Nuevo apoyo de Zapatero al Ayuntamiento…………………………..5
 • El organigrama municipal recurrido………………………………………6
 • El PP de Batiste y Cia Puja el I.B.I. un 63 %…………………………..6
 • “Una Cooperativa, un poble”………………………………………………..6
 • JSPV- Callosa / Bolulla………………………………………………………..7
 • JSPV de Callosa col·labora amb una ONG………………………………7
 • Día de la Mujer……………………………………………………………………7
 • Salvem la Plaça del Llaurador……………………………………………….7
 • Recolzament al comerç local??……………………………………………..8
 • Consejos contra la Crisis (I)……………………………………………….8
 • ¡Basta Ya! …………………………………………………………………………..8

Punxeu ací per vore la revista completa.  EL PROGRE..

L’ABANDÓ DE BATISTE I CIA EN TEMES DE GESTIO DE L’AIGUA.

L’alcalde permet que es realitzen unes obres en la presa del Algar modificant les comportes.

L’Ajuntament no inicia expedient d’infracció urbanística fins que la Comunitat General de Regants presenta la denuncia.

 

 El passat 20 de novembre de 2009, la Comunitat General de Regants va presentar una denúncia davant l’Ajuntament de Callosa i davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per OBRES I MODIFICACIONS EFECTUADES EN EL PANTÀ O PRESA DEL CONSORCI EN EL ALGAR, CONSISTENTS EN COMPORTES, VÀLVULES I ALTRES ELEMENTS privant l’accés lliure a aquestes instal·lacions.

 

L’Ajuntament, amb l’alcalde al capdavant i com si no sabera que s’estigueren executant aquestes obres, inicia expedient d’infracció urbanística ja que no tenen llicència d’obra. L’encarregat d’obres confirma tals extrems i es procedeix a decretar la SUSPENSIÓ IMMEDIATA de les obres, encara que les obres ja estaven finalitzades, i concedeix un termini de 2 mesos perquè se sol·licite l’oportuna llicència.

 

En el ple següent apareix la reprovació de l’actuació del Consorci d’Aigües de la Marina Baixa, i el ínclito alcalde planteja un acord senzill com cedir un joc de claus a la Comunitat General de Regants perquè tinga accés a aquestes instal·lacions. Evidentment, el Grup Municipal Socialista va votar en contra d’aquesta proposta i incideix que la reprovació la hi ha de dur aquest alcalde i aquest equip de govern per consentir aquestes obres sense llicència i no haver-les paralitzat en el seu moment.

 

Aquesta condescendència mostrada per l’alcalde amb aquestes obres il·legals del Consorci juntament amb la indiferència i desídia que mostra l’alcalde en el cas de l’Estació de Bombament del Margeve, demostren la fluixea i abandó amb que afronta el PP callosí els temes que afecten directament a la gestió de la nostra aigua.

 

Haguera actuat igual aquest alcalde amb qualsevol ciutadà de Callosa deixant executar una obra il·legal? Per que s’ha deixat finalitzar aquestes obres? No van veure ningú de l’equip de govern que s’estaven realitzant unes obres importants? Per què se li vol plantejar un acord al Consorci? L’expedient ha d’arribar fins al final, i no esperar altra vegada que CADUQUE, conforme ha ocorregut en altres ocasions. Per que l’alcalde no actua fins que la Comunitat no presenta denúncia? És que l’Ajuntament no haguera actuat sense la pressió de la Comunitat? Per què en 3 anys no hem tingut accés al President del Consorci, que és el President de la Diputació, Ripoll? Què pretén aquest alcalde amb deixar fer al Consorci el que li ve en gana perjudicant els interessos del poble?

¿Y NUESTRA AGUA?

La estación de bombeo del Margeve que abastece de agua potable a la localidad está inactiva desde hace meses.

 El pasotismo y dejación del alcalde del PP Batiste Saval, está poniendo en grave riesgo el futuro del agua en nuestro municipio. El abandono es evidente pues ya hace varios meses que el suministro de agua para el municipio no proviene de Sacos. ¿Por qué no se abastece Callosa del agua del Algar? ¿De dónde se abastece nuestro pueblo? ¿Qué soluciones aporta Batiste para resolver esta situación?

 En los temas relacionados con el agua y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, el alcalde Batiste Saval ha renunciado a defender los intereses del municipio. Por encima de todo están sus aspiraciones personales y políticas, su aire de grandeza, su proyección política dentro del PP, poniendo incluso en peligro el sistema de gestión del agua que el Ayuntamiento, junto con la Comunidad General de Regantes, practican conjuntamente desde hace muchos años de manera eficiente y eficaz. El desinterés del alcalde del PP por resolver los problemas que reiteradamente plantea el Consorcio de Aguas es absoluto. Tal vez sea porque el Presidente del Consorcio es el propio Presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, al que nuestro alcalde dio la espalda en el pasado proceso de elección de presidente del PP en favor del entonces alcalde de Benidorm Manuel Pérez Fenoll. De aquellos barros, estos lodos.

 estacion_bombeo_algar

 

 

 

Instalación del Consorcio Marina Baixa.

 En diciembre de 2003, tras dos años de retraso en la ejecución del proyecto, el Consorcio de Aguas procedió a la instalación de una línea de media tensión con destino a la estación de bombeo del Margeve para abastecimiento de agua potable y regadío de la localidad. La Comunidad General de Regantes pasó a ser la titular de esta línea aunque el consumo eléctrico corría a cargo del propio Consorcio de Aguas. Hace unos meses que la Comunidad de Regantes advirtió al Ayuntamiento el retraso en el pago de las facturas de consumo eléctrico de esta línea por parte del Consorcio y de otros conceptos. ¿Qué ha planteado nuestro alcalde? ¿Qué acciones se han tomado para solucionar este problema? ¿A quién se ha dirigido el Ayuntamiento para restablecer la normalidad en el abastecimiento de agua potable de la localidad?

 Por el momento, y aprovechando una infraestructura reciente (2006) de mejora de la red de abastecimiento en depósitos y calle La Font, el Ayuntamiento puede hacer frente a este contrariedad abasteciendo a la población a través de otras fuentes. Pero, ¿es suficiente esta actitud? ¿Es conveniente ceder a las presiones que desde el Consorcio de Aguas se está ejerciendo sobre el Ayuntamiento? ¿Por qué no se ha restablecido inmediatamente el abastecimiento de agua potable a través del bombeo del Margeve? ¿Supone esta actitud una “retirada” del alcalde frente al Presidente de la Diputación? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación que estamos sufriendo desde hace varios meses? ¿Por qué se elude este debate? ¿Por qué  evita el alcalde el enfrentamiento con el Consorcio de Aguas a pesar de perjudicar el interés del pueblo? ¿Si continúa esta situación de inactividad de la estación de bombeo del Margeve durante un tiempo,  el compromiso tácito de abonar el consumo eléctrico por parte del Consorcio seguirá vigente? ¿A qué espera Batiste Saval, alcalde de Callosa, a afrontar esta situación y solucionar este problema? Si actúa, tendrá el apoyo del Grupo Socialista.

Los dirigentes populares “en guerra” contra el alcalde Batiste Saval, y Callosa paga las consecuencias de este enfrentamiento.