EL PP VOTA EN CONTRA DE UNA DECLARACION INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.

Los concejales del PP “votaron con la cabeza agachada” NO a la moción. 

El grupo socialista del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, presentó el pasado pleno una declaración institucional a favor de la Ley Integral contra la Violencia de Género que ha supuesto un enorme avance.   Pero el éxito de Leyes como ésta exigen, además, un apoyo y voluntad social completos y sin fisuras: Las normas han de emanar de la sociedad, impregnar a quines van dirigidas y ahondar y enraizar en su memoria colectiva. Son los derechos básicos de ciudadanía y por ella deben ser defendidos. Debemos además rendir nuestro más profundo homenaje a aquellos que luchan y seguirán luchando por devolver la dignidad a las mujeres que, por el mero hecho de serlo, sufren la mentalidad posesiva machista y a veces les cuesta la vida. A aquellos que, sintiendo la terrible injusticia que para las víctimas supone la violencia de género, intentan cambiar las mentalidades opresoras y represivas de los maltratadores y a ello dedican su esfuerzo y trabajo con total honestidad y dedicación.  

La sorpresa saltó cuando los 8 concejales del grupo popular, “algunos de ellos y ellas con la cabeza agachada” votaban en contra a esta declaración. “Es lamentable ver la doble moral de los representantes del PP, que ciertamente también sufren en sus carnes esta lacra social. Por un lado, organizan actos cara a la galería, pero por detrás, rechazan mociones encaminadas a comprometerse realmente en esta lucha que afecta a todos”. El portavoz del PSPV-PSOE ha anunciado que reiterará la petición en el próximo pleno con motivo del día contra la violencia de género del 25 de noviembre.

PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Per als socialistes l’Educació és un dret constitucional bàsic que els poders públics han de garantir i el primer factor de progrés individual i de benestar social. La seua extensió a tota la ciutadania en condicions de qualitat és el fonament més sòlid per a construir una societat social i econòmicament avançada i territorialment cohesionada. Solament garantint una educació de qualitat per a tots, podrem aconseguir una vertadera societat justa, de ciutadans lliures i responsables, que consolide el progrés  en la convivència democràtica. Per això, l’Educació ha estat i serà sempre el patrimoni més preciat pel Partit Socialista. La Llei Orgànica d’Educació (LOE) respon a aquest plantejament i destina més de 7.000 milions d’euros a programes de suport als alumnes, a millores per al professorat i aposta per l’educació infantil amb un projecte educatiu que potencia des del principi totes les potencialitats educatives del xiquet. Es tracta d’una Llei exigent, rigorosa i equilibrada que fomenta les humanitats, les ciències i els idiomes i combat el fracàs escolar.

 Sense dubte, les families han d’educar als seus fills en la seua religió i la seua moral, però l’estat ha de facilitar als nostres joves una educació que la societat considera necessaria pel desenvolupament d’unes relacions democràtiques, de convivència i igualtat i de progres econòmic i social. Els nostres joves necessiten uns coneixements clars sobre valors ètics, sobre els drets i deures que emanen de la Constitució i dels Drets Humans, sobre l’estructura política, jurídica i social en la que viuen, així com conèixer els problemes principals que afecten al nostre mon. L’educació ha de fomentar actituts participatives, democràtiques, solidaries, actives, ha de trasmetre valors com la llibertat, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la justicia,… per tal de fer ciutadans lliures i responsables. 

Aquest principis son els que es treballaràn a l’assignatura d’Educació per a la ciutadania i els drets humans que plantetja la LOE.  El Govern València, mitjançant un Decret, està boicotejant l’assignatura,          Obliga que l’assignatura es done en anglés, un  desproposit, perque ni els alumnes tenen nivell d’anglés per entendre correctament els coneixements de l’assignatura, ni fer les reflexions necessàries per entendre-la, ni es fàcil trobar professors de filosofia o historia ( que impartirien la matèria) que dominen l’anglés fins el nivell de poder impartir les classes adequadament. La idea de dos professors a l’aula es una burla als ciutadans, donades les carències de recursos humans i materials de l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.         Hi ha canviat el temari, censurar temes que no coincideixen con la ideologia del PP, determinant, des del punt de vista d’un partit polític “de qué es pot parlar i de qué no es pot parlar” Com a conclusió, els Socialistes de Callosa d’en Sarrià volem fer públic el nostre recolçament a l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i els Drets Humants, , que s’ha de impartir en qualsevol de les llengues propies de la Comunitat Valenciana, tal i com planteja la Llei Organica de la’Educació. Mostrem el nostre enèrgic rebuig a les propostes del Govern València, que l’únic que pretenen es coartar la llibertat del professorat per impartir els continguts i negar els drets dels joves a rebre una educació democràtica i plural, no deixant-los ser partícips de la realitat social en la que viuen.

Francesc Guardiola, nou Secretari General dels socialistes callosins.

En la darrera Assemblea Local del PSPV-PSOE de Callosa d’en Sarrià, celebrada el dissabte 8 de novembre, va resultar elegit per unanimitat com a Secretari General, Francesc Guardiola i Guardiola, qui va propasar la següent executiva local per als propers 4 anys: 

Sec. General:            Francesc Guardiola i Guardiola

Sec. Organització:       Francisco Igual

Sec. Administració:      Mª José Martínez

Sec. Política Municipal: MªGracia Puigcerver

Sec. Infraestructures:   Juan Bta. Ferrando

Sec. Educació i Sanitat: Lola Serrano

Sec. Relacions Instituc.:Alfonso Puigcerver

També van ser elegits delegats per al proper Congrés Provincial els companys Francesc Guardiola i Mª Gracia Puigcerver. En paraules del nou Secretari General, “aquesta candidatura naix perqué no ens resignem a que Callosa estiga governada per gent que es dedica a enganyar i mentir al ciutadá i que, per altra banda estàn donant l’esquena als interesos de Callosa i, sobre tot, als interesos dels ciutadans”. Aquest espirit de treball i voler a Callosa, junt a la il.lusió i espenta del nou equip faràn que pronte tornem a tindre un govern decent al nostre Ajuntament.